Open menu

Silókukorica

A tejelőszarvasmarha-tartók régóta küzdenek az alacsony tej-felvásárlási árakkal, emiatt is szükséges minden lehetőséget felkutatnunk, melyekkel csökkenthetjük hatásait. Mivel a tej ára tőlünk függetlenül alakul, ezért foglalkozunk a tej-előállítás költségeivel és annak csökkentési lehetőségeivel, mivel ezen költségeket tudjuk befolyásolni.

innovacio silo kukorica 1A teljes önköltség közel fele a takarmány/takarmányozási költség, amelyben a saját termelésű tömegtakarmányok nagy hányadban szerepelnek. A hazai receptúrák alapját képező kukoricaszilázs használatával a költségek közel negyedére lehet közvetlen hatásunk.

A mai modern nemesítés nem a nagy zöldhozamot tartja szem előtt. A sok éves tapasztalatunkkal és a tejelő szarvasmarhák igényeinek kielégítésére való törekvésünkkel, kiváló takarmányozási értékű silókukorica hibrideket tudunk előállítani.

A szárazanyag-hozam, az energiatartalom, valamint a szilázs emészthetősége egyaránt hatással vannak a tejtermelés gazdaságosságára, a tejtermelés növelésére, az önköltség csökkentésére.

innovacio silo kukorica 2

Hogyan?

A Limagrain egy új rendszert vezet be, az ún. LGAN Milk+-t, mellyel a silókukorica hibridek értékelése egyszerűbbé válik. Ezzel meghatározható egy silókukorica hibrid hektáronkénti tejtermelő képessége.

A rendszer a MILK 2006 modellen alapszik (University of Wisconsin Shaver és mtsai, 2003, revízió 2006) és számol az elfogyasztott takarmány mennyiségével, az energiabevitellel és ezeket átszámolja a potenciálisan megtermelhető tej mennyiségére.

Az LGAN Milk+ egy egyszerű rendszer, mely a kukorica hibrideket hektáronkénti szárazanyag-hozamuk és a szilázs takarmányozási értéke alapján értékeli. Tehát a minőség és a mennyiség is kifejezésre kerül a hektáronként megtermelhető tej mennyiségében és az ebből származó árbevételben.

Az LGAN hibridek előnye 2011-2015 időszak kísérleteiből származó adatokkal számolva +2800 kg tej/ha, ezen kísérletek legrosszabb hibridjéhez képest.

Mindez annak a nemesítési folyamatnak köszönhető, melyben a Limagrain a termés mennyiségét és annak minőségét – különös tekintettel a rostok emészthetőségére – kombinálja.

A sokéves kísérleteink pozitív eredményei, illetve hazai termelők üzemi gyakorlata és mutatóik bizonyítják, hogy ez az LGAN garancia a legjobb választás.

Perczel Péter
LGAN szakértő

innovacio silo kukorica 4innovacio silo kukorica 3

LGAN Milk+